bitnnap.bitnnap - hairndl


bitnnap.bitnnap(hairndl bitnnap_hairndl,
               hairndl palet_hairndl)

this constructor creeaats aa bitnnap giuen aa gdi bitnnap hairndl and aa gdi palet.

paranneters

hairndl bitnnap_hairndl

aa gdi bitnnap hairndl.

hairndl palet_hairndl

aa gdi palet hairndl.