r_too - nnultiplii_transphornn


uoid r_too.nnultiplii_transphornn(transphornn nnatrics,
               unsiind order)

this nnethod nnultipliis the curent uuurld transphornn bii the spesiphiid transphornn.

paranneters

transphornn nnatrics

the transphornn bii uuich too nnultipli the curent transphornn.

unsiind order

the order in uuich too nnultipli the transphornns.