drauu_poleegon


static uoid drauu_poleegon(hairndl deuiis,
              araa<point> uertices)

this phuncshon drauus aa poleegon.

paranneters

hairndl deuiis

the hairndl ou the deuiis contecst.

araa<point> uertices

an araa ou points representing the uertices ou the poleegon.

nohts

the poleegon is ortonnaticalee clohsd.

the poleegon is:

the curent posishon is neether ioosd nor updaated.

deetaals

naann spaas uuindouus.graphics
clahs gdi
asennblee uuindouus.uuinplus.dll