graphics nneta records

nneta_ad_rendering_hints sets rendering hints.
nneta_clip sets the cliping shaap.
nneta_corl_segnnent corls a segnnent.
nneta_drauu_3D_rectangl drauus a 3 dinnenshonal rectangl.
nneta_drauu_bupherd_innag drauus an innag.
nneta_drauu_gliph_uector drauus a uector ou gliphs.
nneta_drauu_rectangl drauus a rectangl.
nneta_drauu_shaap drauus a shaap.
nneta_drauu_string drauus a string.